"Službeni glasnik BiH", broj 64/22 23.9.2022.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službeni glasnik BiH broj 64/22 [23.9.2022.]

Akti iz ovog broja:

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU RADNE DEFINICIJE ANTISEMITIZMA MEĐUNARODNOG SAVEZA ZA SJEĆANJE NA HOLOKAUST
PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE
PREPORUKU O POSTUPANJU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I DRUGIH INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE PO PITANJU KOMEMORACIJA U BLEIBURGU
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA KONTROLU VANJSKOTRGOVINSKOG PROMETA ORUŽJA I VOJNE OPREME
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA OLAKŠAVANJE TRGOVINE BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRERASPODJELI DIJELA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2022. GODINU IZ BUDŽETA ZAVODA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA, PRITVORA I DRUGIH MJERA BOSNE I HERCEGOVINE U BUDŽET MINISTARSTVA PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE
MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRESTANKU PRIMJENE SMJERNICA ZA PROVOĐENJE PROCESA UPRAVLJANJA RIZICIMA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE I ODLUKE O OBJAVLJIVANJU SMJERNICA ZA PROVOĐENJE PROCESA UPRAVLJANJA RIZICIMA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE BROJ 03-1-02-02-110-1/15 OD 31.03.2015. GODINE
BOSNA I HERCEGOVINA UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE
UPUTSTVO O POSTUPKU KUĆNOG CARINJENJA ROBE KOJA SE PREVOZI FIKSNIM PRIJEVOZNIM INSTALACIJAMA
CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU IZVODA IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA BIRAČE KOJI ĆE GLASATI PUTEM MOBILNOG TIMA ZA OPĆE IZBORE 2022. GODINE
CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O ORGANIZACIJI RADA I UTVRĐIVANJU REZULTATA GLASANJA U GLAVNOM CENTRU ZA BROJANJE ZA OPĆE IZBORE 2022. GODINE
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice
ODLUKU O PREUSMJERAVANJU I RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA PO NAMJENAMA I IZNOSU SREDSTAVA ZA 2022. GODINU
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - DERK
ODLUKA O IZDAVANJU LICENCE ZA DJELATNOST MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - DERK
ODLUKA O IZDAVANJU PRIVREMENE LICENCE ZA DJELATNOST MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - DERK
ODLUKA O IZDAVANJU LICENCE ZA DJELATNOST MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - DERK
ODLUKA O IZDAVANJU LICENCE ZA DJELATNOST MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - DERK
ODLUKA O IZDAVANJU PRIVREMENE LICENCE ZA DJELATNOST MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
NEZAVISNI OPERATOR SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI
REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2021. GODINE
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O RADU ZA 2021. GODINU
AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU FINANSIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU
AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE
SAOPĆENJE O PROSJEČNOJ MJESEČNOJ BRUTO PLAĆI ZAPOSLENIH U BOSNI I HERCEGOVINI ZA JULI 2022. GODINE
AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE
SAOPĆENJE O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ NETO PLAĆI ZAPOSLENIH U BOSNI I HERCEGOVINI ZA JULI 2022. GODINE
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!