Službeni glasnik BiH, broj 64/22

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 7. Odluke o uspostavljanju Odbora za olakšavanje trgovine Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 43/18), na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 54. sjednici, održanoj 28.07.2022. godine, donijelo je


ODLUKU


O IZMJENAMA ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA OLAKŠAVANJE TRGOVINE BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.


U Odluci o imenovanju članova Odbora za olakšavanje trgovine Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 8/19 i 56/20) u članu 2. stav (1) tačka c) alineja 1) mijenja se i glasi:

"1) Jasmina Sarajlić, ministar - savjetnik u Odjelu za ekonomsku multilateralu i rekonstrukciju, član,".

U tački i) al. 1) i 2) mijenjaju se i glase:

"1) Pejo Đurašinović, direktor, član,

2) Eduard Šakota, zamjenik direktora, zamjenik člana;".

U tački j) al. 1) i 2) mijenjaju se i glase:

"1) Bojan Stevandić, stručni savjetnik za ekonomske odnose, član;

2) Amar Elezović, stručni savjetnik, zamjenik člana;".

Član 2.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 96/22
28. jula 2022. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministra BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!