Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 12/21

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODATKU NA PLATU DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA U MINISTARSTVU SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU VIJEĆA ZA NAUKU BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O STICANJU DRŽAVLJANSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O STICANJU DRŽAVLJANSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O NAČINU RASPODJELE SREDSTAVA OD DOZVOLA ZA KORIŠTENJE RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA ZA PRUŽANJE USLUGA PUTEM MOBILNIH PRISTUPNIH SISTEMA

Službene novine Federacije BiH

broj 16/21

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA CESTE D.D. MOSTAR
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA-ZA POLITIČKE STRANKE I KOALICIJE" UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021. GODINU VLADI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKLJUČKE O USVAJANJU INFORMACIJE O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI COVID-19 U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE NA DAN 22.02.2021. GODINE S PRIJEDLOGOM NAREDBI I PREPORUKA KRIZNOG STOŽERA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA
SUDSKA POLICIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANA ODBORA SUDSKE POLICIJE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
SUDSKA POLICIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ODBORA SUDSKE POLICIJE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 8/21

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI DIREKTORICI JP "TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO" D.O.O. SARAJEVO ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VRIJEME
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU IZMJENA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA TEKUĆIH I KAPITALNIH TRANSFERA UTVRĐENIH BUDŽETOM KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI JAVNOJ USTANOVI NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO ZA ZAKLJUČIVANJE IZVOĐAČKIH UGOVORA I UGOVORA O DJELU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE ANEKSA 1 UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU I KORIŠTENJE VJETROELEKTRANE "IVAN SEDLO HADŽIĆI", 12 VJETROAGREGATA PO 2,1 MW INSTALISANE SNAGE BR. 02-18-22832/18 OD 23.05.2018. GODINE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O FORMIRANJU SAVJETODAVNOG TIJELA ZA EKONOMSKA I PRIVREDNA PITANJA ZA STABILIZACIJU PRIVREDE I SANIRANJE POSLJEDICA PANDEMIJE KORONAVIRUSA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO

Međunarodni ugovori

broj 2/21

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O GRANTU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE, ZAJEDNIČKI EVROPSKI FOND ZA ZAPADNI BALKAN AVB-IG-02-BIH-TRA-06, "MEDITERANSKI KORIDOR CVC: BOSNA I HERCEGOVINA - PUTNA INTERKONEKCIJA S HRVATSKOM, PODDIONICA I. TARČIN - IVAN"
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O ZAJMU (GR CF2 W2 - PROJEKAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI U JAVNIM ZGRADAMA SARAJEVO) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O GRANTU (GRCF2 W2 - PROJEKAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI U JAVNIM ZGRADAMA SARAJEVO) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ KOJI SE ODNOSI NA INVESTICIONI GRANT IZ REGIONALNOG PROGRAMA ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZA ZAPADNI BALKAN (REEP)
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O GRANTU I AMANDMAN 7. NA UGOVOR O FINANSIRANJU OD 27. 2. 2006. IZMEĐU KFW-A, FRANKFURT NA MAJNI (KFW), I BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLJA VIJEĆE MINISTARA BIH (PRIMALAC), U IZNOSU OD 5.000.000,00 EURA ZA PROJEKAT "UBLAŽAVANJE UTICAJA COVID-19 NA MIKRO, MALA I SREDNJA PREDUZEĆA (MICMSME)" PUTEM EVROPSKOG FONDA ZA BOSNU I HERCEGOVINU (EFBH)
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA NA MONTREALSKI PROTOKOL O SUPSTANCAMA KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ (AMANDMAN IZ KIGALIJA)

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!