Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 28/21

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKLJUČAK O FORMIRANJU INTERRESORNE RADNE GRUPE ZA IZMJENU IZBORNOG ZAKONODAVSTVA BIH
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU ČLANA CENTRALNE IZBORNE KOMISIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRODUŽENJU MANDATA PRIPADNICIMA ORUŽANIH SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE U MISIJI OBUKE EVROPSKE UNIJE U CENTRALNOAFRIČKOJ REPUBLICI
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU KOORDINACIONOG ODBORA ZA KONTROLU MALOG ORUŽJA I LAKOG NAORUŽANJA U BOSNI I HERCEGOVINI
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU KOORDINATORA BOSNE I HERCEGOVINE ZA SARADNJU I KOORDINACIJU SA REGIONALNIM CENTROM REGIONALNE INICIJATIVE ZA MIGRACIJE, AZIL I IZBJEGLICE U SKOPLJU

Službene novine Federacije BiH

broj 37/21

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UREDBU O IZMJENI UREDBE O OBEZBJEĐENJU SREDSTAVA ZA NABAVKU PUTNIČKIH AUTOMOBILA RATNIM VOJNIM INVALIDIMA 100% PRVE GRUPE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI OPĆINI VOGOŠĆA ZA USTUPANJE NA PRIVREMENO KORIŠTENJE DIJELA PARKING PROSTORA I OBJEKATA BROJ 13. I 14. U KRUGU BIVŠE KASARNE "ENVER ŠEHOVIĆ" U SEMIZOVCU, ZA POTREBE JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO ZA RAZRJEŠENJE DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO, ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO ZA IMENOVANJE VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO, ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU NA PRIVREMENO KORIŠTENJE POSLOVNOG PROSTORA U SARAJEVU, ULICA ISMETA MUJEZINOVIĆA BROJ 40, FONDACIJI ZA PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI PRIPADNICIMA BRANILAČKE POPULACIJE

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 19/21

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O POTVRĐIVANJU MINISTARA U VLADI KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
UREDBU O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS U JAVNOM SEKTORU NA TERITORIJI KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA POPUNU JEDNOG (1) RADNOG MJESTA, PREUZIMANJEM DRŽAVNOG SLUŽBENIKA U MINISTARSTVU PRIVREDE KANTONA SARAJEVO, NA NEODREĐENO VRIJEME
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU PROJEKTA IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE I SANACIJE OBJEKATA JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI JAVNOJ USTANOVI POZORIŠTE MLADIH SARAAJEVO ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA

Međunarodni ugovori

broj 4/21

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O FINANSIRANJU DRŽAVNOG PROGRAMA AKTIVNOSTI ZA 2019. GODINU, IZMEĐU EVROPSKE UNIJE KOJU PREDSTAVLJA EVROPSKA KOMISIJA I BOSNE I HERCEGOVINE KOJU PREDSTAVLJA DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU EVROPSKE UNIJE KAO ZAJMODAVCA I BOSNE I HERCEGOVINE KAO ZAJMOPRIMCA - MAKROFINANSIJSKA POMOĆ ZA BOSNU I HERCEGOVINU U IZNOSU DO 250 MILIONA EURA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O KREDITNOJ LINIJI IZMEĐU EVROPSKE UNIJE KAO ZAJMODAVCA I BOSNE I HERCEGOVINE KAO ZAJMOPRIMCA I CENTRALNE BANKE BOSNE I HERCEGOVINE KAO AGENTA ZAJMOPRIMCA - MAKROFINANSIJSKA POMOĆ ZA BOSNU I HERCEGOVINU
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O ZAJMU (GRCF2 W2 - PROJEKAT JAVNOG PRIJEVOZA SARAJEVO DIO 3) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O GRANTU (PROJEKAT VODOSNABDIJEVANJA GRADAČCA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ KOJI SE ODNOSI NA INVESTICIONI GRANT IZ PROGRAMA "EVROPSKI ZAJEDNIČKI FOND ZA ZAPADNI BALKAN"

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!