Službeni glasnik BiH, broj 64/22

Na osnovu člana 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), člana 33f. stav (2) tačka b), člana 33i. stav (2) Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13) i člana 6. stav (2) Odluke o objavljivanju "Smjernica za upravljanje rizicima u institucijama Bosne i Hercegovine-Verzija 2" ("Službeni glasnik BiH", br. 84/20), direktor Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine donosi


ODLUKU


O PRESTANKU PRIMJENE SMJERNICA ZA PROVOĐENJE PROCESA UPRAVLJANJA RIZICIMA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE I ODLUKE O OBJAVLJIVANJU SMJERNICA ZA PROVOĐENJE PROCESA UPRAVLJANJA RIZICIMA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE BROJ 03-1-02-02-110-1/15 OD 31.03.2015. GODINE


Član 1.
(Predmet Odluke)

Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine (dalje u tekstu -CHJ MFiT BiH) donosi Odluku o prestanku primjene Smjernica za provođenje procesa upravljanja rizicima u institucijama Bosne i Hercegovine i Odluke o objavljivanju Smjernica za provođenje procesa upravljanja rizicima u institucijama Bosne i Hercegovine broj 03-1-02-02-110-1/15 od 31.03.2015. godine ("Službeni glasnik BiH", broj 29/15).

Član 2.
(Razlog donošenja Odluke)

(1) CHJ MFiT BiH je donijela Odluku o objavljivanju Smjernica za upravljanje rizicima u institucijama Bosne i Hercegovine – Verzija 2 broj 03-1-02-02-273-1/20 od 21.12.2020. godine ("Službeni glasnik BiH", br. 84/20);

(2) U skladu s članom 6. stav (2) Odluke iz stava (1) ovog člana, prelaskom sa testnog na produkcijsko okruženje PIFC aplikacije CHJ MFiT BiH donosi Odluku o prestanku primjene Smjernica za provođenje procesa upravljanja rizicima u institucijama Bosne i Hercegovine i Odluke o objavljivanju Smjernica za provođenje procesa upravljanja rizicima u institucijama Bosne i Hercegovine broj 03-1-02-02-110-1/15 od 31.03.2015. godine.

(3) Prelaskom na produkcijsko okruženje PIFC aplikacije stečeni su uslovi za prestanak primjene Smjernica za provođenje procesa upravljanja rizicima u institucijama Bosne i Hercegovine i Odluke o objavljivanju Smjernica za provođenje procesa upravljanja rizicima u institucijama Bosne i Hercegovine broj 03-1-02-02-110-1/15 od 31.03.2015. godine.

Član 3.
(Prelazne i završne odredbe)

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a objavljuje se i na internet stranici Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine www.mft.gov.ba., u dijelu koji se odnosi na CHJ MFiT BiH, odnosno na https://chj.mft.gov.ba.

Broj 03-1-02-2-4-228-1/22
06. septembra 2022. godine
Sarajevo


Direktor
Centralne harmonizacijske jedinice
Ministarstva finansija i trezora BiH
Vladimir Stanimirović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!