Službeni glasnik BiH, broj 64/22

Na osnovu člana 29. stav 1. tačka i) Zakona o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 32/20), Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine, donosi slijedeću


ODLUKU


O USVAJANJU FINANSIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU


Član 1.
(Predmet Odluke)

Usvaja se Finansijski plan Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine za 2022. godinu sa planom prihoda od KM 5.914.400,00 , planom rashoda od KM 4.702.000,00 i viškom prihoda od KM 1.212.400,00.

Član 2.
(Stupanje na snagu )

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se počev od 1.1.2022. godine i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-1-01-1-334/3-21
21. decembra 2021. godine
Banja Luka


Predsjedavajući
Upravnog odbora
Dr. Senad Softić, s. r.
FINANSIJSKI PLAN
AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2022. GODINE


 

 

(iznos u KM)

Redni broj

Prihodi Agencije

planirano

1

Prihodi od investiranja

1,300,000.00

2

Prihodi od kamate komercijalnih banaka

400.00

3

Ostali finansijski prihodi

0,00

I

FINANSIJSKI PRIHODI

1,300,400.00

4

Prihodi od donacija

124,000.00

5

Prihodi od članarine banaka

4,490,000.00

II

POSLOVNI PRIHODI

4,614,000.00

6

Ostali prihodi

0.00

III

OSTALI PRIHODI

0.00

7

Dobici po osnovu usklađivanja vrijednosti finansijske imovine

 

IV

PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE

0.00

 

UKUPNI PRIHODI

5,914,400.00

 


Redni broj

Rashodi Agencije

Planirano

1

Troškovi osoblja

2,375,000.00

2

Materijalni troškovi i troškovi održavanja

702,000.00

3

Troškovi provizije

960,000.00

4

Troškovi amortizacije

200,000.00

5

Gubici po osnovu usklađivanja vrijednosti finansijske imovine

465,000.00

 

UKUPNI RASHODI

4,702,000.00

 

BRUTO DOBIT

1,212,400.00

 
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!