"Službeni glasnik BiH", broj 2/19 7.10.2019.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Međunarodni ugovori broj 2/19 [7.10.2019.]

Akti iz ovog broja:

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRIHVATANJU PRISTUPANJA ISTOČNE REPUBLIKE URUGVAJ HAŠKOJ KONVENCIJI O GRAĐANSKOM ASPEKTU MEĐUNARODNE OTMICE DJECE OD 25. OKTOBRA 1980 GODINE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCE