"Službeni glasnik BiH", broj 2/19 7.10.2019.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Međunarodni ugovori broj 2/19 [7.10.2019.]

Akti iz ovog broja:

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRIHVATANJU PRISTUPANJA ISTOČNE REPUBLIKE URUGVAJ HAŠKOJ KONVENCIJI O GRAĐANSKOM ASPEKTU MEĐUNARODNE OTMICE DJECE OD 25. OKTOBRA 1980 GODINE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRIHVATANJU PRIJEMA REPUBLIKE UZBEKISTAN U ČLANSTVO HAŠKE KONFERENCIJE ZA MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
DEKLARACIJA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA PRIHVAĆENA OD MINISTARA PROMETA/PREDSTAVNIKA ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA KOJI SU SE SASTALI U LJUBLJANI 25. APRILA 2018.
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ZAJEDNIČKA DEKLARACIJA O GRANICAMA I ZAJEDNIČKIM PRIJELAZNIM TAČKAMA $$$U skladu sa definicijom Tehničkog protokola za provođenje dogovorenih zaključaka o upravljanju međunarodnim granicama Dijaloga od 2. decembra 2011. $$$ PRIHVAĆENA OD MINISTARA PROMETA I PREDSTAVNIKA ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA KOJI SU SE SASTALI U LJUBLJANI 25. APRILA 2018.
MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BiH
MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU O SARADNJI U ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNIM AKTIVNOSTIMA U OBLASTI PROMETA I INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA IZMEĐU MINISTARSTVA KOMUNIKACIJA I PROMETA BOSNE I HERCEGOVINE I MINISTARSTVA PROMETA I INFRASTRUKTURE REPUBLIKE TURSKE
MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BiH
MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU O POSLOVNIM ARANŽMANIMA IZMEĐU
MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BiH
MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA KOMUNIKACIJA I PROMETA BOSNE I HERCEGOVINE I RAZVOJNOG PROGRAMA UJEDINJENIH NARODA
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!