"Službeni glasnik BiH", broj 28/20 22.5.2020.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službeni glasnik BiH broj 28/20 [22.5.2020.]

Akti iz ovog broja:

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O POTVRĐIVANJU IMENOVANJA ZAMJENIKA MINISTRA SIGURNOSTI U VIJEĆU MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O POTVRĐIVANJU IMENOVANJA MINISTRA ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE U VIJEĆU MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USPOSTAVLJANJU GRUPE ZA SOCIOEKONOMSKI ODGOVOR NA PANDEMIJU COVID-19
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU PRIVREMENOG OTVARANJA MEĐUNARODNOG GRANIČNOG PRELAZA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU ZA PROMET PUTNIKA - AERODROM TUZLA, RADI ODLASKA DRŽAVLJANA BOSNE I HERCEGOVINE NA RAD U KRALJEVINU BELGIJU
MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BOSNE I HERCEGOVINE
NAREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBI O UPLATNIM RAČUNIMA ZA ADMINISTRATIVNE TAKSE
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - DERK
PRAVILNIK O CJELOVITOSTI I TRANSPARENTNOSTI VELEPRODAJNOG TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE
SAOPĆENJE O PROSJEČNOJ MJESEČNOJ BRUTO PLAĆI ZAPOSLENIH U BOSNI I HERCEGOVINI ZA MART 2020. GODINE
AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE
SAOPĆENJE O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ NETO PLAĆI ZAPOSLENIH U BOSNI I HERCEGOVINI ZA MART 2020. GODINE
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!