Službeni glasnik BiH, broj 28/20

Na osnovu člana 61. stav 2. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), člana 30. Zakona o administrativnim taksama ("Službeni glasnik BiH", br. 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07, 3/10 i 98/12) i Odluke o izboru najpovoljnijih banaka i dodjeli ugovora bankama za pružanje usluga za institucije Bosne i Hercegovine putem Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine broj 08-16-9-7143-16/19 od 01.10.2019. godine, ministar finansija i trezora donosi


NAREDBU


O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBI O UPLATNIM RAČUNIMA ZA ADMINISTRATIVNE TAKSE


I.


U Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse ("Službeni glasnik BiH", broj 19/14 i 15/17) u poglavlju II - Uplatni računi za administrativne takse vrši se izmjena uplatnih računa za administrativne takse tako da umjesto postojećih:

- JRT Trezor BiH - Depozitni račun, broj računa: 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar),

- JRT Trezor BiH - Depozitni račun, broj računa: 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka),

- JRT Trezor BiH - Depozitni račun, broj računa: 5556000031201417 (Nova banka a.d. Banja Luka) i

- JRT Trezor BiH - Depozitni račun, broj računa: 5620128137723339 (NLB banka a.d. Banja Luka).

novi uplatni računi glase:

- JRT Trezor BiH - Depozitni račun, broj računa: 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar),

- JRT Trezor BiH - Depozitni račun, broj računa: 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka),

- JRT Trezor BiH - Depozitni račun, broj računa: 1610000010751394 (Raiffeisen banka d.d. BiH i

- JRT Trezor BiH - Denozitni račun, broj računa: 1549212013183391 (Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo).

II.


Ostali uplatni elementi iz poglavlja II i III ostaju nepromijenjeni.

III.


Ova naredba stupa na snagu 8 (osam) dana od dana objavljivanja, a objavit će se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 08-16-1-3585-1/20
15. maja 2020. godine
Sarajevo


Ministar
Vjekoslav Bevanda, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!