"Službeni glasnik BiH", broj 82/21 13.10.2021.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 82/21 [13.10.2021.]

Akti iz ovog broja:

USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA JP ŽFBiH D.O.O. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA IZBOR I NOMINOVANJE ZA IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA U PRIVREDNOM DRUŠTVU "SARAJEVOPUTEVI" D.D. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I NOMINOVANJE ZA IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA U PRIVREDNOM DRUŠTVU "SARAJEVOPUTEVI" D.D. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE VLADE FEDERACIJE BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021. GODINU GENERALNOM SEKRETARIJATU VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG RJEŠENJA O DODJELI DIJELA SREDSTAVA TRAJNOG REVOLVING FONDA KOD UNION BANKE D.D. SARAJEVO FEDERALNOG MINISTARSTVA ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE ZA DUGOROČNO FINANSIRANJE PROJEKATA PUTEM DODJELE KREDITA ZA 2021. GODINU PRIVREDNOM DRUŠTVU TING D.O.O. ŽEPČE U IZNOSU OD 300.000,00 KM
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RASPODJELI SKLADIŠNOG PROSTORA U "MATREZU" VISOKO FEDERALNIM INSTITUCIJAMA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SA POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG RAČUNA "SMANJENJE PROSTORA ZA KORUPCIJU KROZ JAČANJE LJUDSKIH KAPACITETA U JAVNOM SEKTORU U FBiH" OTVORENOG KAO PODRAČUN U OKVIRU JRT AGENCIJI ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O ODOBRAVANJU KORIŠTENJA SREDSTAVA SA PODRAČUNA EVIDENTIRANOG NA JEDINSTVENOM RAČUNU TREZORA - RIZNICE FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA - FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANCIJA FEDERALNOJ UPRAVI CIVILNE ZAŠTITE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA RAZRJEŠENJE VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA U PRIVREDNOM DRUŠTVU "SARAJEVOPUTEVI" D.D. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA U PRIVREDNOM DRUŠTVU "SARAJEVOPUTEVI" D.D. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU INTERRESORNE RADNE GRUPE ZA IZRADU ANALIZE USPOSTAVLJANJA AGENCIJE ZA BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA FBiH
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKLJUČKE O USVAJANJU INFORMACIJE O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI COVID-19 U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE NA DAN 04.10.2021.GODINE S PRIJEDLOGOM NAREDBI I PREPORUKA KRIZNOG ŠTABA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU, ROKOVIMA I OBRASCIMA IZVJEŠTAVANJA O KREDITNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
KRITERIJE O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADA ČLANOVIMA KOMISIJA ZA IZBOR DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
RJEŠENJE
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
RJEŠENJE
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
RJEŠENJE
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
RJEŠENJE
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
RJEŠENJE
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
RJEŠENJE
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
RJEŠENJE
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
RJEŠENJE
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
RJEŠENJE
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
RJEŠENJE
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
RJEŠENJE
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
RJEŠENJE
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O METODOLOGIJI ZA UTVRĐIVANJE REFERENTNE CIJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA ZA IZDAVANJE DOZVOLA
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZDAVANJU DOZVOLA ZA RAD (LICENCI) ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI IZ SEKTORA NAFTNE PRIVREDE
REVIZORSKA KOMORA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
STATUT REVIZORSKE KOMORE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
OPERATOR ZA OIE I EK
IZVJEŠTAJ O PRIKUPLJENIM I UTROŠENIM SREDSTVIMA IZ NAKNADE ZA PODSTICANJE PROIZVODNJE PRIVILEGOVANIH PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE U 2020. GODINI
OPERATOR ZA OIE I EK
IZVJEŠTAJ O PRIKUPLJENIM I UTROŠENIM SREDSTVIMA IZ NAKNADE ZA PODSTICANJE PROIZVODNJE PRIVILEGOVANIH PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE U 2019. GODINI
J.P. "OLIMPIJSKI BAZEN OTOKA" D.O.O.
ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JP "OLIMPIJSKI BAZEN OTOKA" D.O.O. SARAJEVO
J.P. "OLIMPIJSKI BAZEN OTOKA" D.O.O.
ODLUKU O PONIŠTENJU KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA REVIZIJU JP "OLIMPIJSKI BAZEN OTOKA" D.O.O. SARAJEVO
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!