"Službeni glasnik BiH", broj 40/21 7.10.2021.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 40/21 [7.10.2021.]

Akti iz ovog broja:

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O ZAKUPU KOJI SE ZAKLJUČUJE IZMEĐU J.P. MEĐUNARODNI AERODROM "SARAJEVO" D.O.O. SARAJEVO I TURISTIČKE ZAJEDNICE KANTONA SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ROSULJE, OPĆINA VOGOŠĆA, OBJEKAT "B1-B"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOST1 NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ROSULJE, OPĆINA VOGOŠĆA, OBJEKAT "3C"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ROSULJE, OPĆINA VOGOŠĆA, OBJEKAT "3C"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ŠIP, OPĆINA CENTAR, OBJEKAT "K-91"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ŠIP, OPĆINA CENTAR, OBJEKAT "K-91"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ROSULJE, OPĆINA VOGOŠĆA, OBJEKAT "3-B"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ROSULJE, OPĆINA VOGOŠĆA, OBJEKAT "B1-B"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ROSULJE, OPĆINA VOGOŠĆA, OBJEKAT "B1-B"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ROSULJE, OPĆINA VOGOŠĆA, OBJEKAT "3C"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ROSULJE, OPĆINA VOGOŠĆA, OBJEKAT "B1-B"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ROSULJE, OPĆINA VOGOŠĆA, OBJEKAT "3C"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI POFALIĆI GORNJI, OPĆINA NOVO SARAJEVO, OBJEKAT "Niz I, Lamela A2-3"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ROSULJE, OPĆINA VOGOŠĆA, OBJEKAT "3-D"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ROSULJE, OPĆINA VOGOŠĆA, OBJEKAT "B1-B"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ROSULJE, OPĆINA VOGOŠĆA, OBJEKAT "O-2"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ROSULJE, OPĆINA VOGOŠĆA, OBJEKAT "3-B"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ROSULJE, OPĆINA VOGOŠĆA, OBJEKAT "3-D"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ROSULJE, OPĆINA VOGOŠĆA, OBJEKAT "3C"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O IZBORU PREDSJEDAVAJUĆIH, ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUĆIH I ČLANOVA STALNIH RADNIH TIJELA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU ODLUKU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ROSULJE, OPĆINA VOGOŠĆA, OBJEKAT "B1-B"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ŠIP, OPĆINA CENTAR SARAJEVO, OBJEKAT "K-37"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI STUP-BAČIĆKO POLJE, OPĆINA ILIDŽA, GARAŽNI NIZ OD ČETIRI BLOKA - OBJEKAT "BLOK 3"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ROSULJE, OPĆINA VOGOŠĆA, OBJEKAT "B1-A"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ROSULJE, OPĆINA VOGOŠĆA, OBJEKAT "B1-A"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ROSULJE, OPĆINA VOGOĆA, OBJEKAT "3-D"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA KANTONA SARAJEVO DA ODOBRI REZERVACIJU JEDNOG PARKING MJESTA PO ZAHTJEVU CRVENOG KRIŽA OPĆINE CENTAR SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IMENOVANJU PRIVREMENOG TIJELA JAVNE USTANOVE SREDNJA ŠKOLA ZA OKOLIŠ I DRVNI DIZAJN
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE BROJ 02-04-50086-34/20 OD 17.12.2020. GODINE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI TURISTIČKOJ ZAJEDNICI KANTONA SARAJEVO DA SUFINANSIRA PROJEKAT "RUN FEST 2021. GODINE"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI OPĆINSKOM SUDU U SARAJEVU ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UTVRĐIVANJU OSNOVA, KRITERIJA I MJERILA ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O PRUŽANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA OSIGURANE OSOBE SA PODRUČJA KANTONA SARAJEVO I NAČINU ORGANIZIRANJA I FINANSIRANJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA 2022. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "ŠIP"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IMENOVANJE KANDIDATA NA POZICIJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA I PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNIH USTANOVA IZ OBLASTI RADA, SOCIJALNE POLITIKE, RASELJENIH LICA I IZBJEGLICA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O PRIVREMENOM IMENOVANJU DIREKTORA FONDA KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA ZA ČLANOVE PORODICA ŠEHIDA, POGINULIH BORACA, RATNE VOJNE INVALIDE, DEMOBILISANE BORCE I PROGNANE OSOBE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
Ministarstvo privrede KS
ODLUKU
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU SREDNJOŠKOLSKI CENTAR "NEDŽAD IBRIŠIMOVIĆ" ILIJAŠ
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA KJU "ODGOJNI CENTAR KANTONA SARAJEVO"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA REKTORAT UNIVERZITETA U SARAJEVU
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O IMENOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE JAVNOG NADMETANJA - LICITACIJE ZA RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE CENTAR SARAJEVO
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O RAZRJEŠENJU ADMINISTRATIVNOG SEKRETARA IZBORNE KOMISIJE
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZBORU ADMINISTRATIVNOG SEKRETARA IZBORNE KOMISIJE
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA EKOLOGIJU I ZAŠTITU KULTURNOG I PRIRODNOG NASLIJEĐA
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA EKOLOGIJU I ZAŠTITU KULTURNOG I PRIRODNOG NASLIJEĐA
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI ALEKSE ŠANTIĆA 2
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI HAMZE ORLOVIĆA 3-5 (SUTEREN)
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DOPUNAMA ODLUKE O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU OPĆINE CENTAR SARAJEVO
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI OPĆINSKOM NAČELNIKU ZA POTPISIVANJE UGOVORA O PARTNERSTVU SA UDRUŽENJEM "GENERACIJA"
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O NASTAVKU PRIVREMENOG KORIŠTENJA STANA U ULICI FERDE HAUPTMANA BROJ 32/III U SARAJEVU
OPĆINA ILIDŽA - Općinski načelnik
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA OPĆINE ILIDŽA ZA 2021. GODINU
OPĆINA ILIDŽA - Općinski načelnik
ODLUKU O UTVRĐIVANJU STANDARDA I KRITERIJA OPĆINE ILIDŽA ZA IMENOVANJE/NOMINOVANJE NA UPRAŽNJENE POZICIJE U REGULIRANIM TIJELIMA OPĆINE ILIDŽA
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN UTROŠKA NAMJENSKIH SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU NAKNADE ZA KORIŠTENJE DRŽAVNIH ŠUMA
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PROMETOVANJE NEPOKRETNOSTI
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NOVČANIM PODRŠKAMA U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE ILIJAŠ ZA 2021. GODINU
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O NAČINU I USLOVIMA PRODAJE NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STIPENDIRANJU I NAGRAĐIVANJU IZUZETNO NADARENIH UČENIKA I STUDENATA - PREČIŠĆENI TEKST
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STIPENDIRANJU UČENIKA I STUDENATA U STANJU SOCIJALNE POTREBE - PREČIŠĆENI TEKST
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRESTANKU MANDATA IZABRANOG VIJEĆNIKA U OPĆINSKOM VIJEĆU STARI GRAD SARAJEVO
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O VERIFIKACIJI MANDATA VIJEĆNIKA U OPĆINSKOM VIJEĆU STARI GRAD SARAJEVO
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O GUBITKU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPOTREBI
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U ULICI ĆURČILUK VELIKI BROJ 31
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRODAJI NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA PUTEM NEPOSREDNE POGODBE U ULICI BISTRIK BROJ 58 U SARAJEVU
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA KOMISIJE ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I KULTURNO - HISTORIJSKO NASLJEĐE
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I KULTURNO-HISTORIJSKO NASLJEĐE
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA KOMISIJE ZA PITANJA MLADIH
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
PRAVILNIK O STIPENDIRANJU DJECE BORAČKE POPULACIJE
J.P. "OLIMPIJSKI BAZEN OTOKA" D.O.O.
ODLUKU O PRIJEVREMENOM RAZRJEŠENJU DIREKTORA JP "OLIMPIJSKI BAZEN OTOKA" D.O.O. SARAJEVO
J.P. "OLIMPIJSKI BAZEN OTOKA" D.O.O.
ODLUKU O IMENOVANJU V.D. DIREKTORA JP "OLIMPIJSKI BAZEN OTOKA" D.O.O. SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ISPRAVKU
KJKP "TRŽNICE PIJACE" D.O.O. SARAJEVO
ODLUKU O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KJKP "TRŽNICE-PIJACE" D.O.O. SARAJEVO
KJKP "POKOP" D.O.O. SARAJEVO
ODLUKU O IMENOVANJU IZVRŠNOG DIREKTORA ZA EKONOMSKE POSLOVE U KJKP "POKOP" D.O.O. SARAJEVO
KJKP "POKOP" D.O.O. SARAJEVO
ODLUKU O IMENOVANJU DIREKTORA KJKP "POKOP" D.O.O. SARAJEVO
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!