"Službeni glasnik BiH", broj 22/23 18.5.2023.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 22/23 [18.5.2023.]

Akti iz ovog broja:

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM UTROŠKA NAMJENSKIH SREDSTAVA ZAVODA ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI OPĆINSKOM SUDU U SARAJEVU ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA
MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE KS
ODLUKU O DODJELI JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI U BUDŽETSKOJ 2023. GODINI
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I UPRAVLJANJE KVALITETOM KANTONA SARAJEVO
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH ZGRADA I PROSTORIJA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - GRADONAČELNICA
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA GRADA SARAJEVA ZA 2023. GODINU
GRAD SARAJEVO - GRADONAČELNICA
PRAVILNIK O JAVNIM NABAVKAMA U ORGANIMA GRADA SARAJEVA
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRESTANKU STATUSA NEPOKRETNOSTI U OPĆOJ UPOTREBI
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinski načelnik
ZAKLJUČAK O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA OPĆINE NOVO SARAJEVO ZA 2023. GODINU
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinski načelnik
ZAKLJUČAK O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE UDŽETA OPĆINE NOVO SARAJEVO ZA 2023. GODINU
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinski načelnik
CJENOVNIK TEHNIČKOG PREGLEDA GRAĐEVINA
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O UTVRĐIVANJU CIJENA USLUGA DISTRIBUCIJE VODE I ODVOĐENJA OTPADNIH VODA
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE TRNOVO ZA PERIOD 01.01.2023. DO 31.03.2023. GODINE
ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO
PRAVILNIK O JAVNIM NABAVKAMA ROBA, USLUGA I RADOVA
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!