"Službeni glasnik BiH", broj 90/19 29.11.2019.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 90/19 [29.11.2019.]

Akti iz ovog broja:

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU SA RAZDJELA 1403 - FEDERALNA UPRAVA POLICIJE NA RAZDJELE 1002 - PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BiH, 1101 - URED PREDSJEDNIKA FEDERACIJE BiH, 1102 - URED POTPREDSJEDNIKA FEDERACIJE BiH, 1103 - URED POTPREDSJEDNIKA FEDERACIJE BiH, 1204 - URED VLADE FBIH ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU, 1205 - URED ZA SARADNJU I ZASTUPANJE PRED USTAVNIM SUDOM BiH , 1401 - FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA, 1502 – KAZNENO POPRAVNI ZAVODI , 1604 - FINANSIJSKA POLICIJA, 2001 - FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, 2301 - FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, 2401 – FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA, 2501 – USTAVNI SUD, 2601 - VRHOVNI SUD FBiH, 2602 - SUDSKA POLICIJA, 2901 - FEDERALNO PRAVOBRANILAŠTVO, 3301 – FEDERALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE, 3401 FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU, 3501 - FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, 3601 - ARHIV FBiH, 3701 - FEDERALNI ZAVOD ZA PROGRAMIRANJE RAZVOJA, 4601 - FEDERALNA UPRAVA ZA CIVILNU ZAŠTITU, 5201 – FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA, 5601 - AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU, 6101 - FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA, 6201 – FEDERALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH/UNUTARNJIH POSLOVA
PRAVILNIK O POSEBNIM POLICIJSKIM UNIFORMAMA I DOPUNSKIM DIJELOVIMA POLICIJSKE UNIFORME U FEDERALNOM MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA - FEDERALNOM MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZDVAJANJU SREDSTAVA U FOND SOLIDARNOSTI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU KOEFICIJENTA ZA OBRAČUN I ISPLATU MJESEČNE NOVČANE EGZISTENCIJALNE NAKNADE DEMOBILIZIRANIM BRANIOCIMA I ČLANOVIMA NJIHOVIH PORODICA ZA PERIOD OKTOBAR - DECEMBAR 2019. GODINE (IV. KVARTAL 2019. GODINE)
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA KORIŠTENJE ZEMLJIŠNE ČESTICE JAVNOG DOBRA ZA POTREBE IZGRADNJE AUTOCESTE NA TRASI KORIDORA Vc, DIONICA MOSTAR JUG - BUNA, PODDIONICA MOSTAR JUG - TUNEL KVANJ
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O LISTI LIJEKOVA FONDA SOLIDARNOSTI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA S KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PREMIJERU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA POTPISIVANJE PUNOMOĆI UPRAVI PRIVREDNOG DRUŠTVA "OPERATOR - TERMINALI FEDERACIJE" D.O.O. SARAJEVO ZA POKRETANJE I UKNJIŽBU IMOVINE NA TERMINALIMA TEČNIH TERETA BIHAĆ, BLAŽUJ, MOSTAR I ŽIVINICE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA REVIZIJU J.P. "FILMSKI CENTAR SARAJEVO", D.O.O.
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU V.D. PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA REVIZIJU J.P. "FILMSKI CENTAR SARAJEVO", D.O.O.
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUNAMA ODLUKE O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE VLADE FEDERACIJE BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU VLADI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE VLADE FEDERACIJE BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU OBRAZOVANJA I NAUKE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU PRIJEDLOGA SMJEŠTAJA FEDERALNIH INSTITUCIJA U MOSTARU
USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PRESUDU
USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PRESUDU
USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!