"Službeni glasnik BiH", broj 76/22 23.9.2022.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 76/22 [23.9.2022.]

Akti iz ovog broja:

PREDSJEDNIK FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O POMILOVANJU PRAVOSNAŽNO OSUĐENIH LICA
PREDSJEDNIK FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O POMILOVANJU PRAVOSNAŽNO OSUĐENIH LICA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PRIVREMENU OBUSTAVU-SUSPENZIJU NAPLATE CESTARINE NA AUTOCESTI NA DIONICI OD VLAKOVA DO BRADINE
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA
PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE, PRIPADNOSTI I RASPODJELE JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE
RJEŠENJE
FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE
RJEŠENJE
FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE
RJEŠENJE
FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE
RJEŠENJE
FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE
RJEŠENJE
FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE
RJEŠENJE
FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE
RJEŠENJE
FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE
RJEŠENJE
FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I OKOLINE
PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O POLAGANJU STRUČNIH ISPITA IZ OBLASTI ARHITEKTURE, GRAĐEVINARSTVA, ELEKTROTEHNIKE, MAŠINSTVA I SAOBRAĆAJA
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
KOEFICIJENTI RASTA CIJENA U FEDERACIJI BiH U AUGUSTU 2022. GODINE
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - DERK
ODLUKA O IZDAVANJU LICENCE ZA DJELATNOST MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - DERK
ODLUKA O IZDAVANJU PRIVREMENE LICENCE ZA DJELATNOST MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - DERK
ODLUKA O IZDAVANJU LICENCE ZA DJELATNOST MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - DERK
ODLUKA O IZDAVANJU LICENCE ZA DJELATNOST MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - DERK
ODLUKA O IZDAVANJU PRIVREMENE LICENCE ZA DJELATNOST MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKLJUČAK
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKLJUČAK
JP "KOMUNALAC DRVAR" D.O.O. DRVAR
ODLUKU O RAZRJEŠENJU DIREKTORA JP "KOMUNALAC DRVAR" D.O.O. DRVAR
JP "KOMUNALAC DRVAR" D.O.O. DRVAR
ODLUKU O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JP "KOMUNALAC DRVAR" D.O.O. DRVAR
JZU DOMA ZDRAVLJA LUKAVAC
ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JZU DOM ZDRAVLJA LUKAVAC
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!