"Službeni glasnik BiH", broj 7/22 20.9.2022.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Međunarodni ugovori broj 7/22 [20.9.2022.]

Akti iz ovog broja:

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O GRANTU OD 4. 7. 2022. I AMANDMANA BR. 8 NA SPORAZUM O FINANSIRANJU OD 27.2.2006. IZMEĐU KFW-a, FRANKFURT NA MAJNI (KFW), I BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLJA VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE (PRIMALAC), U IZNOSU OD 6.000.000,00 EURA - UBLAŽAVANJE UTICAJA PANDEMIJE COVID-19 NA MIKRO, MALA I SREDNJA PREDUZEĆA (MICMSME) - PUTEM EVROPSKOG FONDA ZA BOSNU I HERCEGOVINU (EFBH), FAZA 2, PROJEKAT BR. 202068336
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI UGOVORA O ZAJMU (ZELENI GRADOVI 2 - WINDOW II VODOVOD BRČKO) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ)
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE UJEDINJENOG KRALJEVSTVA VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE O ZAPOŠLJAVANJU ČLANOVA PORODICE KOJI ČINE DIO DOMAĆINSTVA ČLANOVA DIPLOMATSKO-KONZULARNIH MISIJA
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI PROTOKOLA KOJIM SE MIJENJA I DOPUNJUJE KONVENCIJA ZA ZAŠTITU POJEDINACA U VEZI SA AUTOMATSKOM OBRADOM LIČNIH PODATAKA
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O FINANSIRANJU PROGRAMA AKTIVNOSTI PREKOGRANIČNE SARADNJE BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA 2018-2020 ZA 2020. GODINU IZMEĐU EVROPSKE KOMISIJE, BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE CRNE GORE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI OKVIRNOG SPORAZUMA O FINANSIJSKOM PARTNERSTVU IZMEĐU EVROPSKE KOMISIJE I BOSNE I HERCEGOVINE O POSEBNIM ARANŽMANIMA ZA PROVOĐENJE FINANSIJSKE POMOĆI UNIJE BOSNI I HERCEGOVINI U OKVIRU INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA III)
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI AKATA SVJETSKOG POŠTANSKOG SAVEZA USVOJENIH NA 3. VANREDNOM KONGRESU SVJETSKE POŠTANSKE UNIJE, ODRŽANOM 2019. GODINE U ŽENEVI
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!