Međunarodni ugovori, broj 7/22

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka PS BiH broj 01,02-21-1-611/22 od 15. juna 2022. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 29. redovnoj sjednici, održanoj 24. augusta 2022. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE UJEDINJENOG KRALJEVSTVA VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE O ZAPOŠLJAVANJU ČLANOVA PORODICE KOJI ČINE DIO DOMAĆINSTVA ČLANOVA DIPLOMATSKO-KONZULARNIH MISIJA


Član 1.


Ratifikuje se Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o zapošljavanju članova porodice koji čine dio domaćinstva članova diplomatsko-konzularnih misija, potpisan u Sarajevu, dana 1. novembra i 17. novembra 2021. godine, razmjenom nota, na engleskom jeziku.

Član 2.


Tekst Sporazuma u prijevodu glasi:

Član 3.


Ova Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-2640-21/22
24. augusta 2022. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Šefik Džaferović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!