"Službeni glasnik BiH", broj 6/23 2.2.2023.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 6/23 [2.2.2023.]

Akti iz ovog broja:

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O VISINI TARIFNIH STAVOVA KJKP "TOPLANE - SARAJEVO" D.O.O. SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O ODOBRAVANJU UMANJENJA RAČUNA ZA USLUGE CENTRALNOG GRIJANJA DAVAOCU USLUGE KJKP "TOPLANE - SARAJEVO" D.O.O. SARAJEVO, KOJI SU ISPOSTAVLJENI KORISNICIMA USLUGE ZA MJESEC DECEMBAR 2022. GODINE U IZNOSU OD 9,00 %
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UTVRĐIVANJU OSNOVICE I BODA ZA OBRAČUN PLAĆE ZA 2023. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH SREDSTAVA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH SREDSTAVA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA TEKUĆIH I KAPITALNIH TRANSFERA UTVRĐENIH BUDŽETOM KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU MINISTARSTVA SAOBRAĆAJA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG UGOVORA O OBAVLJANJU USLUGA I SUFINASIRANJU ŽELJEZNIČKOG PUTNOG SAOBRAĆAJA NA RELACIJI LJEŠEVO - PODLUGOVI - ILIJAŠ - ŽELJEZNIČKA STANICA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG UGOVORA O OBAVLJANJU USLUGA I SUFINASIRANJU ŽELJEZNIČKOG PUTNOG SAOBRAĆAJA NA RELACIJI SARAJEVO - HADŽIĆI - PAZARIĆ
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ANEKS 1 SPORAZUMA O UTVRĐIVANJU STVARNE CIJENE KOŠTANJA KOMUNALNE USLUGE JAVNOG LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PRIHVATANJU MOLBE NADBISKUPIJSKOG CENTRA ZA PASTORAL MLADIH IVAN PAVAO II ZA SUFINANSIRANJE RADOVA IZGRADNJE STUDENTSKOG DOMA IVAN MERZ
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PRIHVATANJU MOLBE ŽUPE UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE STUP ZA SUFINANSIRANJE RADOVA NA OBNOVI I UREĐENJU ŽUPNE CRKVE I SVETIŠTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA S KRITERIJIMA RASPODJELE TEKUĆIH TRANSFERA UTVRĐENIH BUDŽETOM KANTONA SARAJEVO MINISTARSTVA ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O ODOBRAVANJU SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA KABINET PREMIJERA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IZMJENAMA RJEŠENJA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA VLADE KANTONA SARAJEVO U RADNE GRUPE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "MEŠA SELIMOVIĆ"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "MEŠA SELIMOVIĆ"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU POSEBNOG POVJERENIKA VLADE KANTONA SARAJEVO ZA PITANJE MIGRANATA
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU POSEBNOG POVJERENIKA VLADE KANTONA SARAJEVO ZA PITANJE MIGRANATA
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "IZET ŠABIĆ"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "IZET ŠABIĆ"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU VISINE I ISPLATI NAKNADE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "DESETA OSNOVNA ŠKOLA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "HISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "GIMNAZIJA DOBRINJA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "MEHMED-BEG KAPETANOVIĆ LJUBUŠAK"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA UNIVERZITET U SARAJEVU - FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA SLUŽBA ZA PROTOKOL I PRESS KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "NAFIJA SARAJLIĆ"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "AVDO SMAILOVIĆ"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I UPRAVLJANJE KVALITETOM KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "SREDNJA ŠKOLA ZA OKOLIŠ I DRVNI DIZAJN"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "KOVAČIĆI"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "SREDNJOŠKOLSKI CENTAR HADŽIĆI"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA UNIVERZITET U SARAJEVU - INSTITUT ZA ISTRAŽIVANJE ZLOČINA PROTIV ČOVJEČNOSTI I MEĐUNARODNOG PRAVA
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "SREDNJE"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA KANTONALNO TUŽILAŠTVO KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "SEDMA OSNOVNA ŠKOLA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "SREDNJA GRAĐEVINSKO-GEODETSKA ŠKOLA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "PORODICE EF. RAMIĆ"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA UNIVERZITET U SARAJEVU - INSTITUT ZA HISTORIJU
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA PRAVOBRANILAŠTVO KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "SREDNJA POSLOVNO - KOMERCIJALNA I TRGOVAČKA ŠKOLA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "ŠKOLA ZA SREDNJE STRUČNO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJAVANJE"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "GRBAVICA II"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA UNIVERZITET U SARAJEVU - POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "TREĆA OSNOVNA ŠKOLA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO PRAVDE I UPRAVE KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "VLADISLAV SKARIĆ"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA UNIVERZITET U SARAJEVU - AKADEMIJA SCENSKIH UMJETNOSTI
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "SREDNJOŠKOLSKI CENTAR VOGOŠĆA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA UNIVERZITET U SARAJEVU - VETERINARSKI FAKULTET
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "MUSTAFA BUSULADŽIĆ"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "HADŽIĆI"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "ĆAMIL SIJARIĆ"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA UNIVERZITET U SARAJEVU - FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "ČETVRTA OSNOVNA ŠKOLA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "OSMAN NURI HADŽIĆ"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA KANTONALNI ZAVOD ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OSNOVNA MUZIČKA I BALETSKA ŠKOLA "NOVO SARAJEVO"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA -JEZERO"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA "MLADEN POZAJIĆ"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "PETA OSNOVNA ŠKOLA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA UNIVERZITET U SARAJEVU - MAŠINSKI FAKULTET
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OS "ALIJA NAMETAK'
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA UNIVERZITET U SARAJEVU - INSTITUT ZA GENETIČKO INŽENJERSTVO I BIOTEHNOLOGIJU
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "ŽELJEZNIČKI ŠKOLSKI CENTAR"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA ZAVOD ZA SPECIJALNO OBRAZOVANJE I ODGOJ DJECE "MJEDENICA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "VELEŠIČKI HEROJI"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "HAŠIM SPAHIĆ"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "MEŠA SELIMOVIĆ"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "IZET ŠABIĆ"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA UNIVERZITET U SARAJEVU - MEDICINSKI FAKULTET
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "DRUGA OSNOVNA ŠKOLA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA UNIVERZITET U SARAJEVU - PEDAGOŠKI FAKULTET
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR-OPĆA REALNA GIMNAZIJA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA KANTONALNA JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "DJECA SARAJEVA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA UPRAVA POLICIJE
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA GRAFIČKIH TEHNOLOGIJA, DIZAJNA I MULTIMEDIJE"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "MALTA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "OSMAN NAKAŠ"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA KANTONALNA JAVNA USTANOVA-DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO KOMUNALNE PRIVREDE, INFRASTRUKTURE, PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "ŠIP"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "HASAN KAIMIJA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "SREDNJA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "GRBAVICA I"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA UNIVERZITET U SARAJEVU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "ISAK SAMOKOVLIJA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "SREDNJOŠKOLSKI CENTAR NEDŽAD IBRIŠIMOVIĆ ILIJAŠ"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA STRUČNA SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "FATIMA GUNIĆ"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "PRVA BOŠNJAČKA GIMNAZIJA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "ZAJKO DELIĆ"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA ZAVOD ZA PLANIRANJE KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "SREDNJA ŠKOLA ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "UMIHANA ČUVIDINA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA UNIVERZITET U SARAJEVU - MUZIČKA AKADEMIJA
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "DŽEMALUDIN ČAUŠEVIĆ"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "SREDNJA ŠKOLA POLJOPRIVREDE, PREHRANE, VETERINE I USLUŽNIH DJELATNOSTI"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "GIMNAZIJA OBALA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "PODLUGOVI"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO, POSLANICI I PARLAMENTARNE GRUPE
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "ČENGIĆ VILA I"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR-SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "ŠEJH MUHAMED EFENDIJA HADŽIJAMAKOVIĆ"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "ČETVRTA GIMNAZIJA
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "TREĆA GIMNAZIJA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "VRHBOSNA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "ANEKS"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "OSMA OSNOVNA ŠKOLA - AMER ĆENANOVIĆ"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OS "6 MART"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "HRASNO"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA KABINET PREMIJERA KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA UNIVERZITET U SARAJEVU - FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA ZA ENERGETIKU"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR" - OSNOVNA ŠKOLA
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "SKENDER KULENOVIĆ"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "SREDNJA ZUBOTEHNIČKA ŠKOLA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "SREDNJA ZUBOTEHNIČKA ŠKOLA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA UNIVERZITET U SARAJEVU - PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA UNIVERZITET U SARAJEVU - REKTORAT UNIVERZITETA
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "DRUGA GIMNAZIJA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO PRIVREDE KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "BEHAUDIN SELIMANOVIĆ"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "CENTAR ZA SLUŠNU I GOVORNU REHABILITACIJU"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JAVNA USTANOVA "FOND MEMORIJALA KANTONA SARAJEVO"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "SREDNJA ŠKOLA ZA TEKSTIL, KOŽU I DIZAJN"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "SABURINA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA KANTONALNA JAVNA USTANOVA - DOM ZA SOCIJALNO ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "POFALIĆI"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA UNIVERZITET U SARAJEVU - EKONOMSKI FAKULTET
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA UNIVERZITET U SARAJEVU - EKONOMSKI FAKULTET
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "SREDNJA ŠKOLA METALSKIH ZANIMANJA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JAVNA USTANOVA TERAPIJSKA ZAJEDNICA-KAMPUS KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "CENTAR ZA SLIJEPU I SLABOVIDNU DJECU I OMLADINU"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA UNIVERZITET U SARAJEVU - GRAĐEVINSKI FAKULTET
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "SOKOLJE"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "EDHEM MULABDIĆ"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "DEVETA OSNOVNA ŠKOLA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "MIRSAD PRNJAVORAC"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA KANTONALNI SUD U SARAJEVU
GRAD SARAJEVO - GRADONAČELNICA
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA GRADA SARAJEVO ZA 2022. GODINU
GRAD SARAJEVO - GRADONAČELNICA
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA GRADA SARAJEVO ZA 2023. GODINU
OPĆINA CENTAR - Općinski načelnik
PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O KRITERIJIMA I RASPODJELI NOVČANIH SREDSTAVA ZA DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ZA TROŠKOVE LIJEČENJA LICIMA U STANJU SOCIJALNE POTREBE
OPĆINA CENTAR - Općinski načelnik
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KRITERIJIMA I RASPODJELI NOVČANIH SREDSTAVA ZA DODJELU NOVČANE POMOĆI STARIJIM OSOBAMA
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinski načelnik
UPUTSTVO O NAČINU RADA KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA I POKRETNIH STVARI OPĆINE NOVO SARAJEVO
JU NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAKNADI RADNIKA JU NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO ZA AUTORSKI RAD IZVAN OPISA POSLOVA SVOG RADNOG MJESTA, KAO I IZVOĐAČKE POSLOVE IZVAN RADNOG MJESTA
KANTONALNA JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA
PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU
KANTONALNA JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA
PRAVILNIK O POSTUPKU INTERNOG PRIJAVLJIVANJA KORUPCIJE U KANTONALNOJ JAVNOJ USTANOVI ZA ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA
KANTONALNA JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA KANTONALNE JAVNE USTANOVE ZA ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA O ZAŠTITI OD POŽARA
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!