"Službeni glasnik BiH", broj 47/19 28.11.2019.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 47/19 [28.11.2019.]

Akti iz ovog broja:

Skupština Kantona Sarajevo
PRAVILNIK O POSLANIČKOJ/ZASTUPNIČKOJ LEGITIMACIJI
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O RAZRJEŠENJU POVJERENSTVA U TURISTIČKOJ ZAJEDNICI KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU DIREKTORA KANTONALNOG STAMBENOG FONDA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANTONALNOG STAMBENOG FONDA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNICE TURISTIČKE ZAJEDNICE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU V.D. PREDSJEDNIKA I V.D. ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU V.D. PREDSJEDNIKA I V.D. ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU V.D. PREDSJEDNIKA I V.D. ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA I MATERINSTVA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA I MATERINSTVA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU V.D. PREDSJEDNIKA I V.D. ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZAPOSLENIKA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA I MATERINSTVA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU V.D. PREDSJEDNIKA I V.D. ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZAPOSLENIKA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU V.D. PREDSJEDNIKA I V.D. ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA I MATERINSTVA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU V.D. PREDSJEDNIKA I V.D. ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA BOLESTI OVISNOSTI KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDA KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA ZA ČLANOVE PORODICA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, RATNE VOJNE INVALIDE, DEMOBILISANE BORCE I PROGNANE OSOBE
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR KANDIDATA NA POZICIJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA I PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KANTONALNE JAVNE USTANOVE ZA ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU V.D. PREDSJEDNIKA I V.D. ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA BOLESTI OVISNOSTI KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU DVA (2) ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE OPĆA BOLNICA "PRIM. DR. ABDULAH NAKAŠ"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU V.D. PREDSJEDNIKA I V.D. ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZAPOSLENIKA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU V.D. ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZAPOSLENIKA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU DVA (2) V.D. ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE OPĆA BOLNICA "PRIM. DR. ABDULAH NAKAŠ"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU V.D. PREDSJEDNIKA I V.D. ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU V.D. PREDSJEDNIKA I V.D. ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK O UNOSU UPLAĆENIH DONACIJA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK O UNOSU UPLAĆENIH VLASTITIH PRIHODA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA I REGISTARA KOJI SADRŽE OSOBNE PODATKE I KOJE VODI UPRAVA POLICIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša KS
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU PRINUDNOG PREDSTAVNIKA ETAŽNIH VLASNIKA
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "JAGOMIR II" (OBJEKTI KOLEKTIVNOG STANOVANJA NA GRAĐEVINSKIM PARCELAMA "3", "10" I "11" I IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICE)
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRODAJI NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NEPOSREDNOM POGODBOM OZNAČENOG KAO K.Č. 782/6 IZ ZK. UL. BROJ 294 K.O. SARAJEVO VII, RADI IZGRADNJE POSLOVNOG OBJEKTA JAVNOG SADRŽAJA
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČENJE SUDSKE NAGODBE
OPĆINA VOGOŠĆA - Općinski načelnik
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2019. GODINU
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE JAVNOG NADMETANJA ZA PRODAJU GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinski načelnik
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "MEĐUNARODNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU NOVO SARAJEVO" U SARAJEVU
OPĆINA TRNOVO - JU ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO
PRAVILNIK O SUKOBU INTERESA JAVNE USTANOVE "SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO" SARAJEVO
OPĆINA TRNOVO - JU ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO
PRAVILNIK O BLAGAJNIČKOM POSLOVANJU
JP TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO D.O.O. SARAJEVO
ODLUKU O IMENOVANJU DIREKTORA JP "TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO" D.O.O. SARAJEVO
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!