"Službeni glasnik BiH", broj 8/23 7.2.2023.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službeni glasnik BiH broj 8/23 [7.2.2023.]

Akti iz ovog broja:

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU STRATEGIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PREVENCIJU I BORBU PROTIV TERORIZMA ZA PERIOD 2021-2026. GODINA
CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O POTVRĐIVANJU REZULTATA POSREDNIH IZBORA I DODJELI MANDATA ZA DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE IZ REPUBLIKE SRPSKE
CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O POTVRĐIVANJU REZULTATA POSREDNIH IZBORA I DODJELI MANDATA U DOMU NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE IZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - OPĆI IZBORI 2022. GODINE
KOORDINACIJSKI/KOORDINACIONI ODBOR VRHOVNIH INSTITUCIJA ZA REVIZIJU BiH
ODLUKU O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O PREUZIMANJU I OBJAVI PRIJEVODA OKVIRA MEĐUNARODNIH STANDARDA VRHOVNIH REVIZIONIH INSTITUCIJA
URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BIH
ODLUKU O OBJAVI OKVIRA PROFESIONALNIH OBJAVA MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE VRHOVNIH REVIZIONIH INSTITUCIJA (INTOSAI)
KOMISIJA ZA IZBJEGLICE I RASELJENE OSOBE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O IZBORU PROJEKATA OBNOVE I IZGRADNJE KOMUNALNE I SOCIJALNE INFRASTRUKTURE I ELEKTRIFIKACIJE NA PROSTORIMA GDJE ŽIVE RASELJENA LICA I POVRATNICI ZA 2022. GODINU
VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA SUDA BOSNE I HERCEGOVINE
VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU SUDIJE U KANTONALNI SUD U SARAJEVU
VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU SUDIJE U OKRUŽNI PRIVREDNI SUD U ISTOČNOM SARAJEVU
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!