"Službeni glasnik BiH", broj 19/20 21.5.2020.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 19/20 [21.5.2020.]

Akti iz ovog broja:

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O PRIVREMENOM PRESTANKU NAPLATE PARKINGA KOJA SE ODNOSI NA SVE PARKINGE IZ NADLEŽNOSTI KJKP "RAD" D.O.O. SARAJEVO OSIM ZA ZATVORENE PARKINGE POD RAMPOM
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O POSTOJANJU JAVNOG INTERESA KANTONA SARAJEVO ZA VRŠENJE GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA NA LOKALITETU "KRČ PUT", OPĆINA VOGOŠĆA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZNOSIMA NOVČANIH PODSTICAJA, MINIMALNIM USLOVIMA ZA POČETAK PROIZVODNJE, MINIMALNIM USLOVIMA ZA INVESTIRANJE I ROKOVIMA PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA 2020. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O POSTOJANJU JAVNOG INTERESA KANTONA SARAJEVO ZA VRŠENJE GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA NA LOKALITETU PEĆINA BR. 24, OPĆINA CENTAR
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI KJKP "GRAS" D.O.O. SARAJEVO ZA ZAPOŠLJAVANJE NA ODREĐENO VRIJEME
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
Ministarstvo finansija KS
REGISTAR BUDŽETSKIH KORISNIKA KANTONA SARAJEVO
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DOPUNI POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA JP "SARAJEVO " D.O.O.
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENAMA STATUTA JP "SARAJEVO" D.O.O.
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE "MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI ARS AEVI SARAJEVO"
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA OPĆINE CENTAR SARAJEVO ZA 2020. GODINU
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU BUDŽETA OPĆINE CENTAR SARAJEVO ZA 2020. GODINU
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O IMENOVANJU JEDNOG ČLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE CENTAR SARAJEVO
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O NAČINU I USLOVIMA RASPOLAGANJA GRADSKIM GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTEM NA LOKALITETU PIJACE "CIGLANE"
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O UMANJENJU NAKNADE ZA ZAKUP GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NA LOKALITETU PIJACE CIGLANE
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE CENTAR SARAJEVO ZA 2019. GODINU
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O VRŠENJU STRATEGIJSKE PROCJENE UTICAJA NA OKOLIŠ ZA REGULACIONI PLAN "APARTMANSKO NASELJE PALJEVO" - GORNJI MALEŠIĆI
OPĆINA VOGOŠĆA - OPĆINSKI NAČELNIK
ODLUKU O POVEĆANJU PRIHODA I RASPOREDU RASHODA
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!