"Službeni glasnik BiH", broj 31/20 22.5.2020.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 31/20 [22.5.2020.]

Svi akti iz ovog izdanja ne postoje na ovom jeziku. Kliknite ovdje da vidite akte koji nedostaju

Akti iz ovog broja:

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA RMU "BANOVIĆI" D.D. BANOVIĆI ZA DONOŠENJE ODLUKE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVE - DIREKTORA I IZVRŠNIH DIREKTORA PRIVREDNOG DRUŠTVA RMU "BANOVIĆI" D.D. BANOVIĆI
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA RMU "BANOVIĆI" D.D. BANOVIĆI ZA DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVE - DIREKTORA I IZVRŠNIH DIREKTORA PRIVREDNOG DRUŠTVA RMU "BANOVIĆI" D.D. BANOVIĆI
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA RAZVOJNE BANKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PRESUDU
USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PRESUDU
USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PRESUDU
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
SAOPĆENJE O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ BRUTO PLAĆI ZAPOSLENIH U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA MART 2020. GODINE
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
SAOPĆENJE O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ NETO PLAĆI ZAPOSLENIH U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA MART 2020. GODINE
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
KOEFICIJENTI RASTA CIJENA U FEDERACIJI BiH U APRILU 2020. GODINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPRINOSU ZAŠTITNOM FONDU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O BROJU GLASOVA ČLANOVA SKUPŠTINE ZAŠTITNOG FONDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU
Agencija za bankarstvo FBiH
ODLUKU O IMENOVANJU OMBUDSMENA ZA BANKARSKI SISTEM
REGULATORNI ODBOR ŽELJEZNICA BOSNE I HERCEGOVINE
UPUTSTVO O IZMJENAMA I DOPUNAMA UPUTSTVA O SIGURNOSNIM ISTRAGAMA NESREĆA I INCIDENATA U ŽELJEZNIČKIM SISTEMIMA U BOSNI I HERCEGOVINI
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKUO DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKLJUČAK
AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
SPISAK LIJEKOVA KOJIMA JE IZDATA DOZVOLA (U OBNOVLJENOM POSTUPKU) ZA STAVLJANJE U PROMET NA TRŽIŠTE BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
SPISAK LIJEKOVA KOJIMA JE UKINUTA DOZVOLA ZA STAVLJANJE U PROMET NA TRŽIŠTE BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
SPISAK LIJEKOVA ZA KOJE SU IZDATE DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKOVA U PROMET NA TRŽIŠTU BOSNE I HERCEGOVINE
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - DERK
PRAVILNIK O CJELOVITOSTI I TRANSPARENTNOSTI VELEPRODAJNOG TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE
JZU OPĆA BOLNICA "DR. MUSTAFA BEGANOVIĆ" GRAČANICA
ODLUKU O POSTAVLJANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JZU OPĆA BOLNICA "DR. MUSTAFA BEGANOVIĆ" GRAČANICA
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!