Službeni glasnik BiH, broj 1/22

Na osnovu člana 26. stav (1) tačka b) alineja 8) i stava (2) Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17, 25/18, 32/20 i 65/20), člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07, 24/08) i člana 6. stava (1) Odluke o kriterijumima za utvrđivanje dodatka na plaću na osnovu obavljanja složenih informatičko-aplikacijskih poslova u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 38/09), na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 42. sjednici održanoj 22. jula 2021. godine, donijelo je


ODLUKU


O DODATKU NA PLAĆU ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU KOMUNIKACIJA I PROMETA BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom utvrđuje se procenat dodatka na plaću zaposlenih sa visokom školskom spremom na osnovu obavljanja složenih informatičko-aplikacijskih poslova u Ministarstvu komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 2.
(Procenat dodatka na plaću)

Procenat dodatka na plaću za obavljanje složenih informatičko-aplikacijskih poslova, u zavisnosti od stepena njihove složenosti i specifičnosti, za zaposlene u organizacionim jedinicama Ministarstva:

a) Ured za nadzor i akreditaciju i

b) Odjeljenje za informatizaciju u Sektoru za komunikacije i informatizaciju, dat je u sljedećoj tabeli:

Radno mjesto državnog službenika

Složeni informatičko-aplikacijski poslovi i specifičnosti

Broj osvojenih bodova

Procenat dodatka na plaću

Davor Bagarić, stručni savjetnik za nadzor i akreditaciju

Upravljanje i projektovanje procesa i upravljačkih aplikacija

0

15

15%

Projektovanje i razvoj procesa i upravljačkih aplikacija

0

Jedinstvenost radnog mjesta

0

Implementacija procesa i upravljačkih aplikacija

9

Testiranje procesa i upravljačkih aplikacija

0

Obuka korisnika

0

Održavanje procesa i upravljačkih aplikacija

6

Damir Prlja, stručni /savjetnik za informaciono društvo

Upravljanje i projektovanje procesa i upravljačkih aplikacija

0

15

15%

Projektovanje i razvoj procesa i upravljačkih aplikacija

0

 

 

Jedinstvenost radnog mjesta

0

Implementacija procesa i upravljačkih aplikacija

5

Testiranje procesa i upravljačkih aplikacija

5

Obuka korisnika

0

Održavanje procesa i upravljačkih aplikacija

5

Branislav Zimonjić, viši stručni saradnik za informacione tehnologije

Upravljanje i projektovanje procesa i upravljačkih aplikacija

6

15

15%

Projektovanje i razvoj procesa i upravljačkih aplikacija

6

Jedinstvenost radnog mjesta

0

Implementacija procesa i upravljačkih aplikacija

3

Testiranje procesa i upravljačkih aplikacija

0

Obuka korisnika

0

Održavanje procesa i upravljačkih aplikacija

0

 Član 3.
(Osiguranje sredstava)

Finansijska sredstva za provođenje ove odluke osiguravaju se u Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine.

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 167/21
22. jula 2021. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!