Službeni glasnik BiH, broj 27/22

Na osnovu člana 1.14 i 2.9. stav (1) tačka 2a, a u vezi sa članom 1.2a Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 32/10, 18/13, 07/14, 31/16 i 41/20) Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na 17. sjednici održanoj 04.05.2022. godine, donijela


ODLUKU


O RASPISIVANJU I ODRŽAVANJU OPĆIH IZBORA U BOSNI I HERCEGOVINI 2022. GODINE


Član 1.
(Organi vlasti za koje se izbori raspisuju)

Raspisuju se neposredni izbori za:

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Narodnu skupštinu Republike Srpske

Predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske i

Skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Član 2.
(Datum održavanja izbora)

Izbori iz člana 1. ove Odluke, će se održati u nedjelju 2. oktobra 2022. godine.

Član 3.
(Sredstva za provedbu izbora)

Sredstva za provođenje izbora iz člana 1. ove Odluke moraju se osigurati u roku od 15 dana od dana donošenja ove Odluke.

Član 4.
(Dostava Odluke)

Ova Odluka dostavlja se:

Predsjedništvu Bosne i Hercegovine

Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Narodnoj skupštini Republike Srpske

Predsjedniku i potpredsjedniku Republike Srpske i

Skupštinama kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Član 5.
(Stupanje na snagu i objava)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku BiH", "Službenim novinama Federacije BiH", "Službenom glasniku RS", "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH" i na internet stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba.

Broj 05-1-07-1-613-1/22
04. maja 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Dr. Suad Arnautović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!