Međunarodni ugovori, broj 10/21

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka PS BiH broj 01,02-21-1-1197/21 od 1. jula 2021. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 20. redovnoj sjednici, održanoj 16. jula 2021. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O DELEGIRANJU ODGOVORNOSTI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOM PROMETU IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE CRNE GORE


Član 1.


Ratifikuje se Sporazum o delegiranju odgovornosti za pružanje usluga u zračnom prometu, između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore, koji je potpisan 27. augusta 2020. godine, na engleskom jeziku.

Član 2.


Tekst Sporazuma u prijevodu glasi:

Član 3.


Ova Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-2408-38/21
16. jula 2021. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Milorad Dodik, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!