Međunarodni ugovori, broj 10/21

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka PS BiH broj 01,02-21-1-1198/21 od 1. jula 2021. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 20. redovnoj sjednici, održanoj 16. jula 2021. godine, donijelo je


ODLUKU


O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O VOJNO-FINANSIJSKOJ SARADNJI IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE TURSKE I IMPLEMENTACIJSKI PROTOKOL U VEZI FINANSIJSKE POMOĆI IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE TURSKE


Član 1.


Ratifikuje se Sporazum o vojno-finansijskoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske i Implementacijski protokol u vezi finansijske pomoći između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske, koji je potpisan 03.03.2020. godine u Ankari, na bosanskom, hrvatskom,srpskom, turskom i engleskom jeziku.

Član 2.


Tekst Sporazuma i Protokola u glasi:

Član 3.


Ova Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-2408-39/21
16. jula 2021. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Milorad Dodik, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!