Službeni glasnik BiH, broj 62/21

Na osnovu člana 61. stav 2. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17) i Zapisnika sa Prve sjednice i nastavka Prve sjednice Komisije za provođenje konkursne procedure za izbor sedam članova Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine, od dana 09.07.2021. godine i 16.09.2021. godine, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine donosi


ODLUKU


O PONIŠTENJU KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANJE SEDAM ČLANOVA KOMISIJE ZA KONCESIJE BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.
(Predmet Odluke)

Odlukom o poništenju Konkursa za izbor i imenovanje sedam članova Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine, raspisanom u skladu sa čl. 8. i 9. Zakona o koncesijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 56/04), sa članom 7. st. 1. i 2. i članom 8. Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 37/03) i tačke 2. Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje konkursne procedure za izbor sedam članova Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 33/21), objavljenom u "Službenom glasniku BiH", web stranici Ministarstva, dnevnim novinama: Nezavisne novine, Oslobođenje i Večernji list, dana 18.06.2021. godine i "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH", dana 21.06.2021. godine, poništava se predmetni konkurs u cijelosti.

Član 2.
(Utvrđene obaveze)

Ovom Odlukom obavezuje se Odjel za kadrovske poslove Sektora za pravne i opće poslove da predmetnu odluku dostavi Komisiji za provođenje konkursne procedure za izbor sedam članova Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine.

Član 3.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se "Službenom glasniku BiH", "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH", web stranici Ministarstva, dnevnim novinama Nezavisne novine, Oslobođenje i Večernji list.

Broj 11-2-34-3675-20/20
23. septembra 2021. godine
Sarajevo


Ministar
Staša Košarac, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!