Službeni glasnik BiH, broj 28/19

Na osnovu člana 8. stav (3) Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga ("Službeni glasnik BiH", broj 8/06), člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa članom 4. Odluke o osnivanju i imenovanju članova Komisije za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga ("Službeni glasnik BiH", br. 73/07 i 54/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 167. sjednici održanoj 11.03.2019. godine, donijelo je


ODLUKU


O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA SUZBIJANJE ZLOUPOTREBE OPOJNIH DROGA


Član 1.


U Odluci o imenovanju članova Komisije za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga ("Službeni glasnik BiH", broj 3/16), u članu 1. stav (1) alineji c) riječi "Dragan Bogdanić" zamjenjuju se riječima "Alen Šeranić".

Član 2.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 45/19
11. marta 2019. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!