Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 8/23

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU STRATEGIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PREVENCIJU I BORBU PROTIV TERORIZMA ZA PERIOD 2021-2026. GODINA
CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O POTVRĐIVANJU REZULTATA POSREDNIH IZBORA I DODJELI MANDATA ZA DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE IZ REPUBLIKE SRPSKE
CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O POTVRĐIVANJU REZULTATA POSREDNIH IZBORA I DODJELI MANDATA U DOMU NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE IZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - OPĆI IZBORI 2022. GODINE
KOORDINACIJSKI/KOORDINACIONI ODBOR VRHOVNIH INSTITUCIJA ZA REVIZIJU BIH
ODLUKU O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O PREUZIMANJU I OBJAVI PRIJEVODA OKVIRA MEĐUNARODNIH STANDARDA VRHOVNIH REVIZIONIH INSTITUCIJA
URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BIH
ODLUKU O OBJAVI OKVIRA PROFESIONALNIH OBJAVA MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE VRHOVNIH REVIZIONIH INSTITUCIJA (INTOSAI)

Službene novine Federacije BiH

broj 8/23

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2023. GODINU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O OVLAŠTENJU

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 6/23

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O VISINI TARIFNIH STAVOVA KJKP "TOPLANE - SARAJEVO" D.O.O. SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O ODOBRAVANJU UMANJENJA RAČUNA ZA USLUGE CENTRALNOG GRIJANJA DAVAOCU USLUGE KJKP "TOPLANE - SARAJEVO" D.O.O. SARAJEVO, KOJI SU ISPOSTAVLJENI KORISNICIMA USLUGE ZA MJESEC DECEMBAR 2022. GODINE U IZNOSU OD 9,00 %
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UTVRĐIVANJU OSNOVICE I BODA ZA OBRAČUN PLAĆE ZA 2023. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH SREDSTAVA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH SREDSTAVA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU

Međunarodni ugovori

broj 8/22

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRIHVATANJU ODRICANJA I IZMJENA I DOPUNA, U VEZI SPORAZUMA O INVESTICIJSKOM GRANTU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE, MEDITERANSKI KORIDOR (R2A): BOSNA I HERCEGOVINA - CESTOVNA INTERKONEKCIJA S HRVATSKOM "IZGRADNJA PREKOGRANIČNOG MOSTA U GRADIŠCI" (WB-IGOO-BIH-TRA-02)
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI UGOVORA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I ČEŠKE REPUBLIKE O SOCIJALNOM OSIGURANJU
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI ADMINISTRATIVNOG SPORAZUMA ZA PROVOĐENJE UGOVORA O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I ČEŠKE REPUBLIKE

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!