Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 27/24

DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - DERK
ODLUKA O ODOBRAVANJU PRAVILA ZA OBUSTAVU I PONOVNO POKRETANJE TRŽIŠNIH AKTIVNOSTI
CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O POVLAČENJU IZ OPTICAJA NOVČANICA APOENA 10, 20, 50 I 100 KONVERTIBILNIH MARAKA PUŠTENIH U OPTICAJ U PERIODU OD 1998. DO 2009. GODINE
VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
POSLOVNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA VISOKOG SUDSKOG I TUŽILAČKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU

Službene novine Federacije BiH

broj 30/24

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI DIONIČARA PRIVREDNOG DRUŠTVA ENERGOPETROL D.D. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI DIONIČARA PRIVREDNOG DRUŠTVA TEHNIČKI REMONTNI ZAVOD HADŽIĆI D.D. HADŽIĆI
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SJEDNICI SKUPŠTINE PRIVREDNOG DRUŠTVA ARCELORMITTAL ZENICA, D.O.O.
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA UTVRĐENIH U RAZDJELU 17. BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2024. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE "TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI-TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - TRANSFER AGENCIJI ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA IZMIRENJE PREOSTALIH OBAVEZA NA OSNOVU PRESUDE VRHOVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE"

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 16/24

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O MJERAMA NEPOSREDNE KONTROLE CIJENA ODREĐENIH PROIZVODA OD INTERESA ZA KANTON SARAJEVO, UTVRĐIVANJEM MARŽI
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UPLATI SREDSTAVA OSNIVAČA ZA POTREBE TROŠKOVA VOĐENJA POSTUPKA OSNIVANJA OD FAZE PODNOŠENJA ZAHTJEVA DO OKONČANJA POSTUPKA PO ZAHTJEVU I VISINI NAKNADE ZA ODOBRAVANJE REALIZIRANJA PROGRAMA OBRAZOVANJA ODRASLIH PO ZAHTJEVU PRAVNOG SUBJEKTA REGISTRIRANOG ZA DJELATNOST OBRAZOVANJA ODRASLIH
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O KRITERIJIMA ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI UNIVERZITETU U SARAJEVU ZA POVRAT I RASPORED PROJEKTNIH SREDSTAVA PO SPORAZUMU O FINANSIRANJU IZMEĐU RAZVOJNOG PROGRAMA UJEDINJENIH NACIJA (UNDP) U BOSNI I HERCEGOVINI I UNIVERZITETA U SARAJEVU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI UNIVERZITETU U SARAJEVU ZA PREUSMJERAVANJE I RASPORED NEISKORIŠTENIH UPLAĆENIH SREDSTAVA PO SPORAZUMU O FINANSIRANJU IZMEĐU RAZVOJNOG PROGRAMA UJEDINJENIH NACIJA (UNDP) U BOSNI I HERCEGOVINI I UNIVERZITETA U SARAJEVU

Međunarodni ugovori

broj 4/24

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI AMANDMANA BROJ 2 NA UGOVOR O FINANSIRANJU KORIDOR VC, POČITELJ - BIJAČA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE OD 11.11.2014. GODINE, IZMIJENJEN 25.09.2018. GODINE , BROJ OPERACIJE (SERAPIS N°): 2013-0476, UGOVOR BROJ (FI N°): 83.975
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA O UZAJAMNOM IZUZEĆU OD ZAHTJEVA ZA ULAZNU VIZU
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O FINANSIRANJU GODIŠNJEG AKCIONOG PLANA ZA BOSNU I HERCEGOVINU ZA 2022. GODINU IZMEĐU EVROPSKE UNIJE KOJU PREDSTAVLJA EVROPSKA KOMISIJA I BOSNE I HERCEGOVINE KOJU PREDSTAVLJA DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI PROTOKOLA UZ SPORAZUM O MEĐUNARODNOM POVREMENOM PRIJEVOZU PUTNIKA PUTNIČKIM I OBIČNIM AUTOBUSIMA (INTERBUS SPORAZUM), U VEZI SA MEĐUNARODNIM LINIJSKIM I POSEBNIM LINIJSKIM PRIJEVOZOM PUTNIKA PUTNIČKIM I OBIČNIM AUTOBUSIMA
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI UGOVORA O IZMJENAMA I DOPUNAMA BR.1 NA UGOVOR O ZAJMU OD 12.APRILA 2022. GODINE ( ZELENI GRADOVI 2-WINDOW II VODOVOD BRČKO) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (52273)

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!