Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 43/22

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RASPODJELI FINANSIJSKIH SREDSTAVA IZ PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA "EU ZA ZDRAVLJE - DOPRINOS RASPOLOŽIVOSTI VAKCINAMA PROTIV COVID-19 U BOSNI I HERCEGOVINI"
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PONAVLJANJU KOLIČINA TARIFNIH KVOTA U 2022. GODINI KOJE SE ODNOSE NA UVOZ SIROVOG ŠEĆERA OD ŠEĆERNE TRSKE ZA RAFINISANJE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA SUZBIJANJE ZLOUPOTREBE OPOJNIH DROGA
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKLJUČAK O IZMJENI ZAKLJUČKA O UPUĆIVANJU OFICIRA ZA VEZU BOSNE I HERCEGOVINE PRI SECI/SELEC CENTRU U BUKUREŠTU, VM BROJ 121/20 OD 28.05.2020. GODINE
MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BOSNE I HERCEGOVINE
STANJE VANJSKOG DUGA BOSNE I HERCEGOVINE NA DAN 31.12.2021. GODINE

Službene novine Federacije BiH

broj 52/22

PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O MATERIJALNOJ PODRŠCI PORODICAMA S DJECOM U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA RAZRJEŠENJE VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DIONIČKOG DRUŠTVA BH TELECOM SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DIONIČKOG DRUŠTVA BH TELECOM SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA REVOLVING FONDA ZA ENERGIJSKU EFIKASNOST FEDERACIJE BIH ZA JAVNE OBJEKTE KOD UNION BANKE D.D. SARAJEVO PUTEM FEDERALNOG MINISTARSTVA PROSTORNOG UREĐENJA ZA 2022. GODINU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA "BH TELECOM" D.D. SARAJEVO

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 26/22

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DONOŠENJU PLANA UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PEJZAŽEM "BIJAMBARE"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DONOŠENJU PLANA UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PEJZAŽEM "BIJAMBARE"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI STRUČNE SLUŽBE ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA KABINET PREMIJERA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH DONACIJA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU

Međunarodni ugovori

broj 3/22

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE UNIJE O UČEŠĆU BOSNE I HERCEGOVINE U PROGRAMU UNIJE HORIZONT EVROPA - OKVIRNI DOKUMENT ZA ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE O OBAVLJANJU PLAĆENE DJELATNOSTI ČLANOVA PORODICE ČLANOVA DIPLOMATSKOG ILI KONZULARNOG PREDSTAVNIŠTVA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O FINANSIRANJU GODIŠNJEG AKCIONOG PROGRAMA ZA BOSNU I HERCEGOVINU ZA 2020. GODINU IZMEĐU EVROPSKE UNIJE, KOJU ZASTUPA EVROPSKA KOMISIJA, I BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU ZASTUPA DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O IZMJENAMA I DOPUNAMA SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE CRNE GORE O GRANIČNIM PRIJELAZIMA ZA POGRANIČNI PROMET
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE CRNE GORE O IZGRADNJI MEĐUDRŽAVNOG MOSTA PREKO RIJEKE TARE NA SPOJU MAGISTRALNOG PUTA M-18 NA LOKACIJI HUM (BOSNA I HERCEGOVINA) I MAGISTRALNOG PUTA M-3 NA LOKACIJI ŠĆEPAN-POLJE (CRNA GORA) I PRIKLJUČNIH GRANIČNIH DIONICA

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!