"Službeni glasnik BiH", broj 6/19 7.2.2019.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 6/19 [7.2.2019.]

Akti iz ovog broja:

Skupština Kantona Sarajevo
BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU
Skupština Kantona Sarajevo
ZAKON O IZVRŠAVANJU BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU
Skupština Kantona Sarajevo
AUTENTIČNO TUMAČENJE ČLANA 47. ZAKONA O UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA KANTONA SARAJEVO
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU O IMENOVANJU ETIČKOG VIJEĆA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA, ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA JAVNA PRIZNANJA KANTONA SARAJEVO
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O IZBORU PREDSJEDAVAJUĆIH, ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUĆIH I ČLANOVA STALNIH RADNIH TIJELA, SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA NAPREDNE TEHNOLOGIJE U SARAJEVU"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA KOLEGIJA EKONOMSKO-SOCIJALNOG VIJEĆA ZA PODRUČJE KANTONA SARAJEVO, ISPRED VLADE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE SPORAZUMA O IZMIRENJU DUGA ZBOG KORIŠTENJA PROSTORA SA PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA SA "BiHAMK" U.G.
GRAD SARAJEVO-Gradonačelnik
ODLUKU O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI ARS AEVI SARAJEVO"
GRAD SARAJEVO-Gradonačelnik
ODLUKU O STANDARDIMA I KRITERIJIMA ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINE J.P. "OLIMPIJSKI BAZEN OTOKA" D.O.O. SARAJEVO
OPĆINA STARI GRAD - Općinski načelnik
RJEŠENJE O POSTAVLJENJU KOMANDANTA, NAČELNIKA I ČLANOVA OPĆINSKOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE STARI GRAD SARAJEVO
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!