Službeni glasnik BiH, broj 28/19

Na osnovu člana 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), člana 56. stav 3. Zakona o hrani ("Službeni glasnik BiH", broj 50/04) i čl. 4, 5. i 6. Pravilnika o količini brašna utrošenog za proizvodnju pekarskih proizvoda ("Službeni glasnik BiH", broj 76/10), direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine donosi


UPUTSTVO


O STAVLJANJU VAN SNAGE UPUTSTVA O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA KNJIGE EVIDENCIJE UTROŠKA BRAŠNA


Član 1.


Ovim Uputstvom stavlja se van snage Uputstvo o obliku, sadržaju i način vođenja knjige evidencije utroška brašna ("Službeni glasnik BiH", broj 11/11).

Član 2.


Ovo Uputstvo se objavljuje u "Službenom glasniku BiH" i službenoj stranici Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, a stupa na snagu danom donošenja.

Broj 01-1-02-2-54-3/11
20. februara 2019. godine
Mostar


Direktor
Dr. sci. Džemil Hajrić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!