Službeni glasnik BiH, broj 28/19

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 167. sjednici održanoj 26. februara 2019. godine, donijelo je


ODLUKU


O IZMJENAMA ODLUKE O RASPOREDU KANCELARIJSKOG PROSTORA U ZGRADI ZA SMJEŠTAJ INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE U ULICI ĐOKE MAZALIĆA BROJ 5 U SARAJEVU


Član 1.


U Odluci o rasporedu kancelarijskog prostora u zgradi za smještaj institucija Bosne i Hercegovine u ulici Đoke Mazalića broj 5 u Sarajevu ("Službeni glasnik BiH", br. 92/16, 38/17 i 17/18), u članu 2. tačka b) briše se.

Dosadašnja tačka c) postaje tačka b).

Član 2.


U članu 3. tačka b) mijenja se i glasi: "Devet kancelarija na prvom spratu i šest kancelarija u prizemlju će biti dodijeljene na korištenje Direkciji za evropske integracije a dvije kancelarije u prizemlju će biti dodijeljene na korištenje Agenciji za poštanski promet Bosne i Hercegovine."

Član 3.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 44/19
26. februara 2019. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!